آرایش عروسکی مالتیز

آرایش عروسکی مالتیز

آرایش عروسکی مالتیز از آنجایی که مالتیز، به مراقبت زیادی از مو، نیاز دارد، مهم است که یک روال آرایش عروسکی زیبا، برای آنها در سنین پایین ایجاد کنید تا آنها را به این روند ضروری، عادت دهید. مالتیز یک سگ زیبا با یال های سفید و  بلند است.  نظافت و آرایش عروسکی منظم، مالتیز…

ادامه مطلب