سلمانی سگ

سلمانی سگ

سلمانی سگ یک جلسه سلمانی حرفه ای سگ معمولاً شامل کوتاهی و اصلاح مو، حمام کردن، خشک کردن، ناخن گیری و خدمات نظافت گوش سگ، است، همچنین با برس های تمیز و ضدعفونی شده و تیغه های کوتاه، موهای سگ، مرتب می شود.  هر سگ یک فرد خاص است، بنابراین قیمت سلمانی آن در مجموعه…

ادامه مطلب