شستشوی درمانی کک و کنه

شستشوی درمانی کک و کنه

شستشوی درمانی کک و کنه یکی از تخصصی های تیم آرایشی و نظافت ما، شستشوی درمانی کک و کنه برای سگ و گربه ها با نژادها و اندازه های مختلف، است.  روش های شستشوی درمانی ما، شامل حمام کردن، سشوار کشیدن، درمان های مختلف برای پوست تحریک شده و حذف کک و کنه و غیره…

ادامه مطلب