تخلیه کیسه مقعدی سگ

تخلیه کیسه مقعدی سگ

تخلیه کیسه مقعدی سگ نظافت به حیوان خانگی اجازه می دهد تا سالم بماند و ظاهر فیزیکی آنها را نیز بهبود می بخشد. حیوانات خانگی به راحتی مستعد ابتلا به عفونت های مختلف پوست، چشم، گوش و دندان هستند، اما نظافت می تواند به پیشگیری از این عفونت ها، کمک کند.  به مرکز نظافت حیوانات…

ادامه مطلب